WishSimply.com rekisteriseloste


1) Rekisterinpitäjän ja yhteystiedot

Wishsimply.com.

Käytä WishSimply.com palvelun yhteydenottolomaketta.

2) Käyttätietojen käsittelyn tarkoitus

Käyttäjärekisterissä ylläpidetään Wishsimply.com palvelun käyttäjätietoja. Tietojen käsittelyn tarkoituksena on WishSimply.com palvelun tuottaminen, käyttäjäviestintä, liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen.

Henkilötietoja voidaan käsitellä sovellettaviin lakeihin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin liittyvien velvoitteiden noudattamiseksi.

3) kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä

Käyttäjärekisterissä on mahdollisesti seuraavaa tietoa palvelun käyttäjistä: Henkilötiedot, yhteystiedot, kontaktilistat, toivelistat ja juhlapaikat. Kaikista henkilöistä ei ole kaikkia tietoja, koska he eivät ole niitä palveluun antaneet, tai heidän palvelun käytön/(tai käyttämättömyyden) myötä niitä ei ole sinne kertynyt.

Rekisterin kaikki tiedot tulevat käyttäjältä itseltään tai käyttäjän toimista palvelussa. Rekisteriin ei hankita automaattisesti tietoja mistään ulkopuolisista järjestelmistä.

Henkilötiedot pitävät sisällään henkilön palveluun ilmoittaman nimen, maan, kaupungin, katuosoitteen, postinumeron, puhelinnumeron, sukupuolen, syntymäajan, kielen ja profiilikuvan. Henkilötiedot ovat näkyvissä (tarkistettavissa) ja muokattavissa(korjattavissa) kohdassa 'Asetukset | omat tiedot'

Yhteystiedot pitävät sisällään käyttäjän sähköpostiosoitteen ja yhteydet muihin sosiaalisen median palveluihin. Nämä tiedot on näkyvissä ja muokattavissa kohdassa 'Asetukset | Tilin asetukset'.

Kontaktilista on henkilön palveluun tuoma kontaktilista tai henkilön palvelun käytön myötä muodostunut kontaktilista. Kontaktilista on näkyvissä ja muokattavissa kohdassa 'Kutsu | kutsu henkilöitä'.

Toivelistat ja niiden sisältämät toiveet ovat esillä ja muokattavissa kohdassa 'Toivelistat'.

Juhlapaikat ovat esillä ja muokattavissa kohdassa 'listan tiedot | juhlapaikat'

4) mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Käyttäjätietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön määräysten velvoittamissa rajoissa viranomaisille. Muuten WishSimply.com ei luovuta niitä muille tahoille. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin ulkopuolelle.

5) kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista.

WishSimply.com ei käsittele tietoja muuten kuin sähköisesti. Sähköisesti tallennetut tiedot säilytetään järjestelmissä, jotka on suojattu ulkopuolelta tulevilta yhteydenotoilta palomuureilla.

Ainoastaan määrätyillä WishSimply.com palvelun toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä, joiden toimenkuvaan se kuuluu, on oikeus käyttää käyttärekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Tietojärjestelmä on suojattu ja sinne pääsevät vain nimetyt käyttäjät henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Jokainen WishSimply.com käyttäjärekisterin tietoja käsittelevä on allekirjoittanut salassapitositoumuksen.

6) Muuta asiaan liittyvää

Käyttäjätietojen poisto

Käyttäjätiedot tullaan poistamaan järjestelmästä automaattisesti, jos palvelua ei ole käytetty 18 kuukauteen. (Toiminnallisuus ei ole vielä toiminnassa)

Käyttäjä voi itse poistaa tietonsa palvelusta välittömästi niin halutessaan kohdasta 'Asetukset | Tilin asetukset'.

Tarkastus- ja kielto-oikeus ja tietojen korjaaminen

Käyttäjä voi tarkastaa ja korjata hänestä rekisteriin tallennetut tiedot kirjautumalla palveluun koska tahansa. (Katso kohdasta 3 tallennetut tiedot ja niiden sijainnit palvelussa).

Kenenkään tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin tai markkinointitutkimuksiin. (Eli kaikkien käyttäjien osalta on suoramarkkinointikielto automaattisesti päällä.)

Henkilötietolaki (523/1999)

Användning av denna webbplats innebär godkännande av våra Villkor för Användning och Sekretesspolicy. © 2013-2017. Iteco Oy. Alla rättigheter förbehållna.